Navigation


ОБУЧЕНИЕ

КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ

  • Обучение на специалисти от органи за контрол за електрически измервания и оценка на мерките за защита срещу поражения от електрически ток, на изкуствено осветление и мълниезащита

  • Обучение за повишаване на квалификацията при проектиране на електрически уредби и електропроводи, заземителни и мълниезащитни уредби.

Заплащането за участие в курс за обучение става с платежно нареждане или в брой при регистрацията.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ

Семинари, симпозиуми, конференции и др. по актуални теми на национално или регионално равнище, със или без международно участие.


Новини

  • Обновяване10.01.2021
    Списъкът с предлаганата литература е обновен. За повече информация, моля използвайте горната връзка или посетете раздел "Поръчка".

Навигация